Nawigacja

PROJEKTY

Aby uzyskać więcej informacji o projektach realizowanych w naszej placówce, kliknij obrazek poniżej.

Wzory podań

Pliki ze wzorami podań o przyjęcie do szkół działających w SOSW znajdziecie w dziale Pliki do pobrania w kategorii Wzory podań i pism. Podanie należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu Ośrodka
UWAGA! Do otwarcia plików niezbędny jest dowolny, bezpłatny program do odczytywania plików w formacie pdf. Może to być np. Foxit Reader lub Adobe Reader (linki otwierają się w nowych oknach/zakładkach i prowadzą bezpośrednio do stron producentów, gdzie wystarczy kliknąć Download).

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Dyrekcja SOSW

Dyrektor:
Zofia Dajczak

Zastępca dyrektora:
Dorota Maciaszek

tel. 95 763 11 05
e-mail: sosw.strzelce@interia.pl

Kalendarz

« Październik 2021 »
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

"Człowiek- najlepsza inwestycja"

news: logo2.jpg
"Człowiek - najlepsza inwestycja". Pod tym tytułem w naszej szkole- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich, realizowany jest od 2 listopada 2009r Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Lubuska Szkoła Równych Szans"- II Edycja. Głównym zadaniem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w lubuskich szkołach. Zamierzone cele realizowane są poprzez :
 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;
 • doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty- wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych;
 • rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.
W naszej szkole prawie w każdym tygodniu 80 uczniów uczestniczy w 9 zajęciach pozalekcyjnych, są to:
 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego
 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z matematyki
 3. Język angielski
 4. Zajęcia z informatyki
 5. Zajęcia sportowe
 6. Koło biologiczno-ekologiczne
 7. Arteterapia
 8. Socjoterapia
 9. Pogotowie psychologiczne
Do tej pory łącznie odbyło się 81 dwugodzinnych zajęć pozalekcyjnych. Zrealizowano takie tematy jak:
- język polski: doskonalenie umiejętności kaligraficznych; kształcenie umiejętności głośnego i wyraźnego czytania; doskonalenie umiejętności posługiwania się kalendarzem i zegarem; redagowanie życzeń okolicznościowych- Boże Narodzenie; redaguję, czytam, piszę i posługuję się; kształcenie poprawności ortograficznej- ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem słownika ortograficznego; kształcenie umiejętności wypełniania druków pocztowych;
- matematyka: dodawanie i odejmowanie pisemne liczb naturalnych. Ćwiczenia algorytmów pisemnego dodawania i odejmowania; praktyczne zastosowanie pisemnego dodawania i odejmowania liczb naturalnych. Rozwiązywanie zadań z treścią; porównywanie różnicowe. Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych; kolorowe witraże. Utrwalenie nazw figur geometrycznych oraz ich kreślenie; matematyczna choinka. Utrwalenie nazw graniastosłupów i ostrosłupów. Modele brył geometrycznych; mnożenie liczb naturalnych. Utrwalenie tabliczki mnożenia. Mnożenie sposobem pisemnym; dzielenie liczb naturalnych. Dzielenie liczb sposobem pisemnym; porównywanie ilorazowe- zastosowanie mnożenia i dzielenia w zadaniach; rozwiązywanie zadań różnych z zastosowaniem czterech działań na liczbach naturalnych.
- język angielski: Poznajemy kolory- 10 podstawowych kolorów; Utrwalenie wiadomości z poprzednich zajęć- ćwiczenia z kolorami, nauka piosenki; Poznajemy części ciała- oczy, uszy, nos usta, palce u rąk i u nóg; Christmas- święta. Podstawowe wiadomości o zwyczajach i słownictwo (renifer, Mikołaj, sanie, prezenty, choinka, bombka, dzwonek); Utrwalenie słownictwa- święta. Wykonujemy świąteczny kalendarz i świąteczne kartki; Poznajemy zwierzęta na farmie (kaczka, kura, owca, kot, koń, krowa); Powtórka i utrwalenie słownictwa o zwierzętach- ćwiczenia utrwalające; Poznajemy pomieszczenia w domu; Powtórka i utrwalenie słownictwa z zakresu - dom. Poznajemy nazwy podstawowych składników kanapki.
- informatyka: przypomnienie i utrwalenie podstawowej obsługi zestawu komputerowego- diagnoza wstępna; zajęcia doskonalące umiejętność pisania na klawiaturze. Prawidłowe ułożenie rąk. Litery adsf i jkl; zajęcia doskonalące umiejętność pisania na klawiaturze. Prawidłowa pozycja przy komputerze. Połączenie rąk. Pozostałe litery; zajęcia doskonalące pisanie na klawiaturze. Duże litery i polskie znaki diakrytyczne; edytor tekstu. Podstawowe zasady tworzenia dokumentów. Zapisywanie i odczytywanie z pliku; redagowanie dokumentu, wprowadzanie do tekstu zmian i poprawek, kopiowanie przenoszenie i usuwanie fragmentów tekstu; podstawy formatowania dokumentu, wprowadzanie zmian w wyglądzie dokumentu; wyrównywanie tekstu w kolumnach z zastosowaniem tabulatorów; dołączanie rysunku do tekstu. Sposoby wstawiania obiektów;
- zajęcia sportowe: gry i zabawy oswajające z piłką. Slalom z prowadzeniem piłki prawą i lewą nogą- piłka nożna; gry i zabawy oswajające z piłką. Podania i chwyty piłki oburącz w miejscu, w marszu, z biegu- piłka koszykowa; odbicia piłeczką w miejscu- żonglerka ręką sprawniejszą- tenis stołowy; poruszanie się po boisku: zatrzymania, wyskoki, kroki, postawa siatkarska- piłka siatkowa; testy sprawności fizycznej; ćwiczenia i zabawy z elementami strzału do celu, strzał do bramki z miejsca z różnych odległości- piłka nożna; doskonalenie przyjęcia z podaniem sposobem oburącz górnym i dolnym- piłka siatkowa; odbicia piłeczki stroną forhendową i bekhendową w miejscu i w ruchu- tenis stołowy; kozłowanie piłki prawą i lewą ręką- piłka koszykowa;
- koło biologiczno-ekologiczne: przyroda ożywiona i nieożywiona- wycieczka dydaktyczna, wskazywanie i nazywanie poszczególnych elementów przyrody w terenie; Jak poznajemy przyrodę?- metody obserwacji, praktyczna nauka posługiwania się lupą, binokularem i mikroskopem; Czy drzewa zawsze zrzucają liście na zimę?- podział drzew , rozpoznawanie ich na podstawie liści, układanka tematyczna; Grzyby- nierośliny i niezwierzęta- ćwiczenia z zastosowaniem multimedialnej bazy wiedzy, wykonanie plakatów propagujących ochronę grzybów i zasady dobrego grzybiarza; Od pantofelka do wieloryba- rozpoznawanie i nazywanie podstawowych gatunków zwierząt, podstawowa systematyka królestwa zwierząt, ciekawostki z życia zwierząt; Czy znasz swoje ciało?- budowa ciała człowieka, praktyczna nauka położenia na sobie podstawowych narządów z wykorzystaniem "siatki narządów"; Wąchać, smakować, dotykać- eksperyment naukowy z wykorzystaniem własnych narządów zmysłu; Wiesz co jesz?- podział składników odżywczych i ich rola, analiza piramidy racjonalnego żywienia, wybieranie produktów spożywczych o działaniu prozdrowotnym;
- arteterapia: prace z papieru- wykonanie elementów kwiatów z bibuły karbowanej. Poprawne posługiwanie się nożyczkami, poznanie zasad proporcji; Prace z papieru- łączenie wykonanych wcześniej elementów. Zwijanie gazet w ścisłe rulony (łodygi), mocowanie kwiatów i liści. Tworzenie bukietu; Prace z papieru: sowa- witraż. Poprawne i bezpieczne posługiwanie się nożyczkami do tapet. Korzystanie z kalki biurowej; Wykonanie kartek Bożonarodzeniowych. Szkice rysunkowe, wycinanie i komponowanie elementów; Portret Świętego Mikołaja- swobodna ekspresja farbami plakatowymi. Zapoznanie z zasadami zachowania proporcji twarzy. Łączenie kolorów; Uczymy się pracować w glinie- wykonanie mini doniczki. Ukazanie możliwości i plastyczności gliny. Rozwijanie sprawności palców i dłoni; Plastelina jako inny rodzaj masy plastycznej. Wykonanie kwiatów i łączenie ich z wcześniej wykonaną doniczką. Zapoznanie z zasadami proporcjonalności. Ukazanie sposobu łatwego kształtowania określonych form; Prace z papierem- wykonanie kartki walentynkowej z wykorzystaniem różnych elementów dekoracyjnych. Ćwiczenie sprawności posługiwania się nożyczkami; Swobodna ekspresja- wykonanie pracy rysunkowej nt. "Kosmos i Kosmici". Nauka posługiwania się węglem rysunkowym i pastelami olejnymi. Rozwijanie wyobraźni podczas wykonywania prac abstrakcyjnych;
- socjoterapia: "W lesier"- uświadomienie sobie konieczności istnienia prawa, uświadomienie sobie hierarchii swoich praw, wypracowanie norm zachowania podczas zajęć, kształtowanie postawy przestrzegania praw drugiego człowieka; Wartości w życiu człowieka- poznanie i uświadomienie sobie wartości cenionych w życiu, kształcenie umiejętności wyrażania swoich myśli, kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, zaspakajanie potrzeby aktywności, kontaktu; "W gościnie u króla" - zapoznanie z obowiązującymi prawami i normami, uświadomienie sobie posiadanych praw, kształtowanie postawy współdziałania w grupie, kształtowanie umiejętności wyrażania myśli i poglądów; Życie człowieka najwyższą wartością, ukazanie wartości jaką jest życie człowieka, pobudzenie refleksji nad własnym życiem, rozwijanie samoświadomości, ukazanie możliwości odkrywania sensu i celu życia; Czy znam siebie?- rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron- zalet i wad, zainteresowań, uświadomienie sobie własnych cech indywidualności, tolerancji innych; "Mój portret" - poznanie znaczenia styl, kształcenie umiejętności analizowania cech swojej osobowości, analizowania własnych preferencji co do stylu bycia, zaspokojenie potrzeby poznawczej, akceptacji, uznania, ekspresji; "Bajka o czterech królewiczach" - istota temperamentu, nabycie umiejętności rozpoznawania cech temperamentu według podziału Hipokratesa, poszukiwanie rozwiązań do pracy nad pokonywaniem swoich wad;
- pogotowie psychologiczne: narkotyki i narkomania- realne zagrożenie; budowa i funkcje mózgu; komunikacja niewerbalna- mowa ciała; rodzaje konfliktów i metody ich rozwiązywania; najciekawsze sposoby spędzania czasu wolnego; rola i znaczenie rodziny w życiu człowieka; sposoby radzenia sobie ze stresem; rola wypoczynku w życiu człowieka; zaburzenia zachowania a trudności w nauce.
W grudniu 2009r 40 uczniów pod opieką trzech nauczycieli uczestniczyło w wycieczce do Gorzowa Wlkp., gdzie w kinie "Helios" obejrzano film pt. "Mikołajek" a w Mc'Donalds spożyto posiłek. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne najciekawsze miejsca w mieście zwiedzono autokarem. Wyjazd do kina w dużym mieście pozwolił na osiągnięcie takich celów jak: zapoznanie z wyglądem dużego miasta, miejscami kultury, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach kultury narodowej, umiejętności odbioru filmu jako wytworu kulturowego, radzenia sobie z kupnem biletu, wyboru filmu, umiejętności zachowania się w restauracji, dokonania wyboru posiłku i kulturalnego jego zamówienia oraz spożycia, sprawiania radości i wprowadzenia w atmosferę świąt Bożego Narodzenia.
Przed nami oczywiście zajęcia pozalekcyjne, ale również wycieczka do opery do Poznania oraz wakacje nad morzem, gdzie oprócz atrakcyjnego wypoczynku realizować będziemy zadania szkolnego ośrodka kariery zawodowej.
Budżet realizowanego programu rozwojowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich "Człowiek- najlepsza inwestycja" zaplanowany jest na 80090 zł. Dzięki tym środkom finansowym uczniowie na każdych zajęciach spożywają słodki poczęstunek a zakup materiałów dydaktycznych pozwala na przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych. Szkoła wzbogaciła się o sprzęt multimedialny w postaci: laptopa-przenośnego komputera, drukarki laserowej, kolorowej, projektora multimedialnego i ekranu. Koordynator projektu: Danuta Serafin
Wygenerowano w sekund: 0.05
37,428,114 Unikalnych wizyt