Nawigacja

PROJEKTY

Aby uzyskać więcej informacji o projektach realizowanych w naszej placówce, kliknij obrazek poniżej.

Wzory podań

Pliki ze wzorami podań o przyjęcie do szkół działających w SOSW znajdziecie w dziale Pliki do pobrania w kategorii Wzory podań i pism. Podanie należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu Ośrodka
UWAGA! Do otwarcia plików niezbędny jest dowolny, bezpłatny program do odczytywania plików w formacie pdf. Może to być np. Foxit Reader lub Adobe Reader (linki otwierają się w nowych oknach/zakładkach i prowadzą bezpośrednio do stron producentów, gdzie wystarczy kliknąć Download).

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Dyrekcja SOSW

Dyrektor:
Zofia Dajczak

Zastępca dyrektora:
Dorota Maciaszek

tel. 95 763 11 05
e-mail: sosw.strzelce@interia.pl

Kalendarz

« Kwiecień 2019 »
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Konkurs Ekologiczny

Segregowanie odpadów, znajomość zwierząt chronionych - to tylko niektóre zadania, jakie mieli rozwiązać uczniowie na szkolnym "Konkursie ekologicznym", który 19 maja przygotowała p. M. Serafin i p. A. Choińska. Konkursowi przyświecały bardzo ciekawe cele, m.in.: - rozwijanie wśród uczniów zainteresowań przyrodniczych, - rozbudzanie świadomości ekologicznej. Każda klasa mogła wystawić dwoje uczestników a na pytania konkursowe odpowiadano indywidualnie. 1. i 2. miejsce zajęli uczniowie z klas III gimnazjum a 3. miejsce uczeń z klasy II ZSZ. Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy, książki, zestawy kolorowych długopisów oraz paletki do badmintona. Za rok kolejny taki ciekawy konkurs :-) Zapraszamy!

"Świat baśni i bajki"-podsumowanie konkursu.

Konkurs "Świat baśni i bajki" zorganizowany w roku szkolnym 2009/2010 przez Annę Pawlikowską, Katarzynę Małyszczak i Gabrielę Demczur przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich . Jego celem było ukazanie piękna maski teatralnej , a także rozwijanie postaw twórczych i umiejętności plastycznych przez wykorzystanie różnorodnych inspiracji i inwencji dzieci. Podziw wzbudza pracowitość uczniów, pomysłowość w podejściu do tematu, zaangażowanie opiekunów i oczywiście talent naszych małych artystów. Komisja konkursowa starała się profesjonalnie, obiektywnie i rzetelnie ocenić nadesłane maski, kierując się następującymi kryteriami: walorami artystycznymi i estetycznymi pracy, ciekawą interpretacją maski oraz prawdopodobieństwem samodzielnego wykonania pracy przez dziecko. W Jury wyłoniono następujących zwycięzców konkursu : Kategoria ZET I miejsce Właściciel cyrku z bajki "Pinokio" SOSW w Strzelcach Kraj. II Miejsce Nosorożec z bajki "Król Lew" ( praca zbiorowa) SOSW w Strzelcach Kraj. III Miejsce Prosiaczek z bajki "Kubuś Puchatek" Kategoria - Szkoły Podstawowe: I Miejsce Czarownica z bajki "Jasi i Małgosia" Szkoła Podstawowa w Bobrówku "Kot w butach" - Szkoła Podstawowa w Bobrówku "Pinokio" - Grupa wychowawcza( praca zbiorowa) SOSW w Strzelcach Kraj. II Miejsce "Pirat" - Szkoła Podstawowa w Bobrówku "Myszka Mini"- SOSW w Strzelcach Kraj. "Królowa Śniegu"- Szkoła Podstawowa w Bobrówku III Miejsce: Sinba z bajki "Król Lew" - SOSW w Strzelcach Kraj. "Kot w butach" - SOSW w Strzelcach Kraj. Królik z bajki "Alicja w krainie czarów" SOSW we Wrocławiu Kategoria Szkoły Gimnazjalne, SPdP I Miejsce Aktor z maską - SOSW w Oleśnicy Maska wenecka - SOSW w Strzelcach Kraj. "Królowa śniegu"- SOSW w Sulęcinie II Miejsce "Zła Czarownica"- SOSW w Sulęcinie "Klaun"- SOSW w Strzelcach Kraj. "Nastroszona papuga"- SOSW w Sulęcinie "Czarnoskóry" Zespół Szkół nr 14 w Gorzowie Wlkp. III Miejsce "Tygrysek"- SOSW w Sulęcinie "Ptak"- SOSW w Strzelcach Kraj. "Ptak" Zespół Szkół nr 14 w Gorzowie Wlkp. Za udział w konkursie plastycznym wszystkim uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy. Nauczycielom prowadzącym przekazujemy słowa uznania za cierpliwość, wytrwałość oraz twórcze zaangażowanie w pracę.

PROTEST NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SOSW woj. lubuskiego

PROTEST NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad opłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

Nauczyciele i Pracownicy Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Województwa Lubuskiego wyrażają sprzeciw do treści zapisu §23 Projektu Rozporządzenia. Zapis ten pomija znaczącą w systemie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym grupę dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Proponowana treść §23 likwiduje Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim.

Nauczyciele i Pracownicy Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Województwa Lubuskiego wnoszą o dodanie w §23 punktu 7, w brzmieniu:

1) niesłyszących i słabosłyszących,

2) niewidomych i słabowidzących,

3) z niepełnosprawnością ruchową,

4) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

5) z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

6) z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

 

 

I. Uzasadnienie zmiany § 23 Projektu Rozporządzenia:

Obecnie w wielu specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych istnieją szkoły podstawowe, gimnazja i zasadnicze szkoły zawodowe dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Pracują, a więc są potrzebne, działają, bo jest takie społeczne zapotrzebowanie.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach w §2 ust. 1 pkt 6) daje możliwość tworzenia szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w stopniu lekkim.

Omawiane rozporządzenie, dotyczące „rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych...”, przekierowuje dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, zapisem §47 ust. 3 do bursy (dano tam możliwość utworzenia grupy dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim), ale za pobyt dziecka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym Rodzic nie płaci, a ponosi jedynie koszty wyżywienia, natomiast za pobyt dziecka w bursie płaci za wyżywienie i zakwaterowanie, o czym stanowią zapisy §63 ust. 1 i 2. Dzieci nasze – lekko upośledzone umysłowo, często wywodzą się ze środowisk o niskim statusie materialnym. Projekt Rozporządzenia pozbawia tę grupę dzieci pomocy systemowej.

II. Skutki regulacji:

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja

1.1. Rozporządzenie będzie oddziaływać na podmioty zobowiązane do prowadzenia placówek publicznych w postaci likwidacji specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

1.2. Od dnia 1 września 2010 roku nastąpi zakaz włączenia klasy I gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz klasy I zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w struktury specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

1.3. Ograniczona zostaje możliwość naboru do szkoły podstawowej od dnia 1 września 2012 roku (§67), co spowoduje powolną „agonię” specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, kształcących dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

1.4. Włączenie dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym w system oświaty ogólnodostępnej jest błędem. Ze względu na ograniczenia intelektualne nasze dzieci muszą mieć program nauczania, metody nauczania i środki dydaktyczne dostosowane do swoich możliwości i potrzeb. Nie zapewnia im tego szkoła ogólnodostępna (wbrew zapewnieniom ujętym w Uzasadnieniu do Rozporządzenia – str. 7 w. 5).

2. Wpływ projektu na sektor finansów publicznych, w tym budżet Państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

2.1. Rozporządzenie spowoduje zmniejszenie skutków finansowych dla budżetu Państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

2.2. Oszczędności czynione są kosztem dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, dzieci specjalnej troski.

2.3. Jest niemożliwym do udźwignięcia przez Rodziców dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym, ponoszenie kosztów wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 50% kosztów utrzymania miejsca w bursie, jak proponuje się w § 63 ust. 2 Rozporządzenia.

2.4. Jest głęboko niesprawiedliwym podzielenie dzieci specjalnej troski na te, które są objęte pomocą Państwa i odmówienie pomocy dzieciom z lekkim upośledzeniem umysłowym.

3. Wpływ projektu na rynek pracy

3.1. Rozporządzenie będzie miało bezpośredni wpływ na rynek pracy.

3.2. W związku z likwidacją placówek specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, zajdzie konieczność zwalniania wychowawców Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz pracowników administracji i obsługi.

3.3. Ograniczenie naboru uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim spowoduje likwidację tychże szkół, a co za tym idzie zwolnienia nauczycieli.

4. Wpływ projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Rozporządzenie nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jednak w sposób znaczący uniemożliwi przygotowanie dzieci i młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym do pracy zawodowej i życia w społeczeństwie.

 

III. Argumenty przemawiające za istnieniem specjalnych ośrodków szkolno-wychowawcych:

 1. Dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym zyskuje szansę na osiągnięcie sukcesów szkolnych, rozwój zainteresowań, rozwój umiejętności, które dają mu szansę na budowanie poczucia własnej wartości i godności.
 2. Prowadzone w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (m.in. Tomatis, Biofeedback, Sale Doświadczania Świata, Integracji Sensorycznej, siłownie, sale gimnastyki korekcyjnej, pracownie gospodarstwa domowego, biurowe, ogrodnictwa itd.) dają dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim możliwość podniesienia sprawności zarówno umysłowej, jak i fizycznej. Otwierają perspektywy podejmowania w przyszłości różnorakich ról społecznych, niedyskryminujących ich w społeczeństwie.
 3. Obowiązująca Podstawa Programowa wyeliminowała korzystanie przez uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z bezpłatnych podręczników, dostosowanych do ich możliwości i potrzeb – Stara Podstawa Programowa.
 4. Mniej liczne klasy w szkołach działających w strukturach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych pozwalają na:

· indywidualizację pracy dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim,

· niwelowanie problemów wychowawczych.

 1. Dziecko przebywa w grupie rówieśniczej o podobnych możliwościach rozwojowych, co wpływa pozytywnie na proces adaptacji w środowisku szkolnym oraz łatwiejsze nawiązanie satysfakcjonujących kontaktów rówieśniczych. Następuje również wzrost samoakceptacji dzieci i młodzieży trafiającej w środowisko szkolne, w którym wszyscy uczniowie mają podobne problemy, wynikające z dysfunkcji intelektualnej.
 2. Częste przypadki upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim sprzężonego z różnymi innymi deficytami (zaburzenia psychiczne, dysfunkcje ruchowe, niedosłuch, epilepsja), przemawiają z realizacją obowiązku szkolnego w warunkach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
 3. Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze mają w ofercie możliwość bezpłatnego przebywania w nich, zapewniają wychowankom całodobową opiekę. Ma to szczególne znaczenie dla rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią (alkoholizm, bezrobocie, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, niezaradność życiowa).
 4. Istnienie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych ważne jest również dla Sądów Rodzinnych, którym placówki te dają możliwość umieszczenia dziecka w ciągu tygodnia z dala od patologicznego środowiska, z możliwością cotygodniowego powrotu do domu, nie nakładając konieczności umieszczania dziecka w placówce interwencyjnej.
 5. Przy Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych funkcjonują organizacje pozarządowe, takie jak fundacje i stowarzyszenia, które obejmują opieką materialną wychowanków oraz ich rodziny.
 6. Dziecko upośledzone w stopniu lekkim porównując się ze zdrowymi rówieśnikami ma poczucie niższej wartości, wpada w kompleksy, zniechęca się, wycofuje, a w konsekwencji porzuca naukę. Przebywanie z uczniami o podobnym poziomie rozwoju intelektualnego i fizycznego powoduje powstanie korzystniejszego obrazu siebie. Dziecko osiąga sukces na miarę swoich możliwości, buduje poczucie wspólnoty w środowisku szkolnym. Uczniowie chętnie wówczas podejmują różnorodne działania i rywalizację.
 7. Oferta edukacyjno-wychowawcza Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych spełnia oczekiwania społeczne (nowe typy szkół, nowe zawody, realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych z EFS i PFRON). Mając wybór między szkołą ogólnodostępną a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, rodzice nadal zapisują swoje dzieci do Ośrodków. Nie można więc pozbawiać ich tej możliwości.
 8. Wspólne działania z innymi instytucjami wspomagającymi podejmowane w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych pozwalają na organizację wszelakich imprez (konkursy, wycieczki, zawody sportowe, imprezy integracyjne ze środowiskiem lokalnym, spotkania integracyjne z rówieśnikami ze szkół ogólnodostępnych), które są dostosowywane do możliwości psychofizycznych dzieci i dają równe szanse aktywnego uczestnictwa w nich wszystkim wychowankom, bez względu na rodzaj zaburzeń i status materialny.
 9. Struktura Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych pozwala na płynną kontynuację nauki na wszystkich poziomach edukacyjnych (od przedszkola do szkoły zawodowej). Dostosowanie metod, dodatkowe wsparcie, funkcja rewalidacyjna placówek, daje przyszłemu absolwentowi szanse na sukces. Czy w szkołach ogólnodostępnych, które z racji swojej działalności, głównie dydaktycznej, nastawionej na osiąganie jak najlepszych wyników, będzie dostrzeżona potrzeba dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim?
 10. Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze jako placówki pracujące z dziećmi i młodzieżą o podobnych, specyficznych potrzebach, wspomagają rodziców, prawnych opiekunów w pełnieniu funkcji wychowawczych, edukacyjnych i życiowych. Ma to miejsce w szczególności przez organizowanie częstych konsultacji, zajęć psycho-edukacyjnych, warsztatów i grup wsparcia dla rodziców i ich rodzin.
 11. Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze zostały dostosowane pod względem architektonicznym do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie, co pozwala na przebywanie dziecka w grupie rówieśniczej, a nie realizację obowiązku szkolnego w formie zajęć indywidualnych.
 12. Jeżeli rozporządzenie w takim brzmieniu wejdzie w życie, to nastąpi konieczność zwalniania kadry pedagogicznej i pracowników administracji i obsługi.

 

Czy nie czas, żeby zrodziła się świadomość, że możliwość nauczania programem szkoły specjalnej powinna być PRZYWILEJEM szkół, które są do tego przygotowane pod względem kadrowym, bazowym i merytorycznym?

Niniejszym zwracamy się do Ministra Edukacji Narodowej o zmianę zapisu §23 Projektu Rozporządzenia.

Zwracamy się do Związków Zawodowych i Partnerów Społecznych o uwzględnienie naszego protestu w opinii o projekcie.

Dzień Ziemi

W czwartek 22 kwietnia odbyła się w naszym Ośrodku impreza z okazji Dnia Ziemi. Podczas spotkania zarówno dzieci jak i młodzież zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne przedstawiając scenkę proekologiczna.
Kolejną atrakcją był konkurs o tematyce ekologicznej, w którym brały udział zgłoszone wcześniej drużyny. Pierwsze miejsce zajęły dwa zespoły, reprezentanci klasy III gimnazjum ZET oraz klasy II ZSZ, na kolejnych miejscach znaleźli się reprezentanci klasy I gimnazjum, klasy VI szkoły podstawowej i klasy I SPdP.
Podczas imprezy ogłoszone zostały również wyniki konkursu plastycznego pt. "Woda w naszym życiu". Tematyka prac oczywiście musiała być związana z wodą i dotyczyć zanieczyszczania wody, przeciwdziałania zanieczyszczeniom, wypoczynku nad wodą, wykorzystania wody w życiu codziennym oraz oszczędzania wody.
Wyróżnienia indywidualne otrzymali:
- Angelika - klasa VI szkoły podstawowej
- Roksana - klasa VI szkoły podstawowej
- Magdalena - klasa II a gimnazjum ZET
- Malwina - klasa II a gimnazjum ZET
- Anna - klasa I gimnazjum ZET
- Łukasz - klasa I gimnazjum ZET
- Krzysztof - klasa II gimnazjum
- Klaudia - klasa II szkoły podstawowej
- Izabela - klasa III szkoły podstawowej
- Robert - klasa II szkoły podstawowej

Wyróżnienia grupowe otrzymały klasy:
- V-VI ZET Biedronki
- III SPdP
- III gimnazjum ZET
- I SPdP

Po rozdaniu dyplomów oraz słodkich upominków udaliśmy się przed budynek szkoły, gdzie uczniowie kończący szkołę posadzili drzewka, uczniowie najmłodszych klas posadzili kwiatki w donicach, natomiast uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy udali się na wycieczkę do oczyszczalni ścieków.

WARSZTATY TEATRALNE

Warsztaty prowadzone przez parę aktorów z teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., Beatę Chorążykiewicz i Cezarego Żołyńskiego odbyły się w środę 17 marca. Uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie ZET i SPdP wraz z wychowawcami i opiekunami. Zabawa w teatr była wspaniała. Najpierw aktorzy, przebierający się za różne zwierzęta recytowali wiersze z bajek Jana Brzechwy. Dzieci miały za zadanie rozpoznanie przedstawianych postaci oraz naśladowanie ich głosów. Następnie aktorzy zaprosili do zabawy w teatr chcących uczestniczyć w zabawie uczniów i poprzez nakładanie na ich głowy różnych masek, przeistaczali ich w aktorów trwającego cały czas przedstawienia. To było niezwykłe przeżycie dla wielu uczniów. Gorzowscy aktorzy i nasi podopieczni spisali się na medal. Nikogo nie trzeba było namawiać, sami zgłaszali się na ochotnika i to przy pełnej widowni. Wszyscy mieli okazję uczestniczyć w czymś niezwykłym i jedynym w swoim rodzaju.

MISTRZOSTWA SZKOŁY W TENISIE STOŁOWYM

W lutym 2010 roku odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym. Zawodnicy rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych.
A oto jak przedstawiała się klasyfikacja końcowa zawodów:
1. Kategoria chłopców: I m. Mateusz- uczeń kl.VI SPdP,II m.Grzegorz- uczeń kl.II SPdP, III m. Mateusz- uczeń kl.II ZSZ, IV m. Igor- uczeń kl. I B Gimnazjum, V m. Lukasz- uczeń kl.II SPdP, VI m. Mateusz- uczeń kl. II SPdP, VII m Lukasz- uczeń kl.II ZSZ, VIII m. Zbigniew- uczeń kl. II ZET, IX m. Martin- uczeń kl.II ZET, X m. Damian- uczeń kl. VI PSP.
2. Kategoria dziewcząt: I m. Katarzyna- uczennica kl. III Gimnazjum, II m. uczennica kl.I ZSZ, III m. Paulina- uczennica kl. III Gimnazjum, IV m. Magdalena- uczennica kl.III PSP, V m. Marzena- uczennica kl.I A Gimnazjum, VI m. Monika-uczennica kl. I ZSZ, VII m. Katarzyna- uczennica kl. I B Gimnazjum, VIII m. Klaudia- uczennica kl. II Gimnazjum, IX m. Karolina- uczennica kl. I B Gimnazjum, X m. Sylwia- uczennica kl. I A Gimnazjum.
Najlepsi uczestnicy rozgrywek otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Składamy serdeczne gratulacje i zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w kolejnych sportowych zmaganiach.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Od wielu lat w naszej szkole zgodnie z tradycją uroczyście świętujemy nadejście wiosny. W radosnych nastrojach uczniowie bawili się wspólnie z nauczycielami. W tym roku gościliśmy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz uczniów Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Strzelcach Kraj.
Program całej imprezy został opracowany przez Samorząd Uczniowski oraz współpracujących z nim nauczycieli.
Na początku nauczyciele powitali wszystkich zebranych inscenizacją pt. " Obrzędy wiosenno- ludowe", a zespól taneczny " Tańczące nutki" zaprezentował samodzielnie opracowany dyskotekowy układ taneczny. W centrum królowała Marzanna wykonana z ekologicznych materiałów.
Następnie odbyło się kilka ciekawych konkursów. Uczniowie poszczególnych klas wzięli udział w konkursie plastycznym o wiośnie, który polegał na wykonaniu wspólnej pracy wybraną techniką plastyczną. W kolejnej konkurencji przedstawiciele klas popisali się umiejętnościami wokalnymi w wybranych przez siebie utworach muzycznych.Wytworzyła się szczególnie festiwalowa atmosfera. Uczniowie chętnie włączali się do wspólnego śpiewania znanych przebojów. W dalszej części imprezy sami nauczyciele wystąpili w roli solistów. Dowcipne teksty i wspaniała gra na scenie wywołała uśmiech na niejednej twarzy.
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego z właściwym humorem i zaangażowaniem przeprowadził wywiad z Panią Wiosną.
Podczas uroczystości wybieraliśmy Miss Wiosny. Pięknie i pomysłowo przebrane uczennice paradowały w swoich strojach jak na prawdziwym pokazie mody. Przedstawiciele wszystkich klas zebrali gromkie brawa.
Nadszedł czas na sprawdzenie wiedzy szkolnej . Wychowankowie młodszych klas bawili się i rywalizowali podczas konkursów przygotowanych specjalnie dla nich. Natomiast zgromadzeni na sali uczniowie starszych klas i nauczyciele z zapartym tchem czekali na rozwój rozgrywek, gorącymi okrzykami dopingowali swoich kolegów i radośnie wyrażali swój entuzjazm, gdy drużyny zdobywały kolejne punkty.
Jury, w skład którego weszli nauczyciele naszego Ośrodka i zaprzyjaźnionych placówek sprawiedliwie nagrodziło zespoły zasłużonymi punktami. Wszyscy uczestnicy imprezy chętnie brali udział w konkurencjach i świetnie się przy tym bawili. Po ogłoszeniu wyników konkurencji i rywalizacji sportowych wyróżnionym uczestnikom wręczono dyplomy oraz nagrody.

Wierność Chrystusa, wierność Kapłana

24 marca odbył się szkolny konkurs, który zrodził się z inspiracji uczczenia Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki oraz roku kapłańskiego w Kościele. Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży naszego Ośrodka wiedzy na temat życia, postawy moralnej i działalności księdza Jerzego, a także upowszechnienie prawdy historycznej o systemie totalitarnym, który niszczył Człowieka zniewalając Jego wnętrze, sumienie i umysł. W ten sposób przybliżono także postać ks. Popiełuszki przed Jego beatyfikacją, która odbędzie się w czerwcu 2010 w Warszawie.
W konkursie wzięło udział kilkanaście osób z różnych etapów edukacyjnych . Zwycięzcami zostali:
1. Bartek - kl. III ZSZ
2. Tomek - kl. I ZSZ
3. Aneta - kl. II Gim.
Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe oraz słodycze.

MISTRZOSTWA POWIATU W TENISIE STOŁOWYM

Dnia 16. 02. 2010 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w ramach "Licealiady" rozegrano turniej tenisa stołowego. W zawodach wzięły udział drużyny Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich, Zespołu Szkół w Dobiegniewie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Drezdenku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich. Po zaciętych rozgrywkach nasi zawodnicy uplasowali się na następujących pozycjach: 1. Kategorie indywidualne dziewcząt: - III miejsce- uczennica klasy III Gimnazjum. 2. Kategorie indywidualne chłopców: - V miejsce uczeń klasy II S.P.d.P, - IX miejsce uczeń klasy VI S.P. 3. Kategorie mikst: - III miejsce S.O.S.W. 4. Klasyfikacje drużynowe: - III miejsce S.O.S.W. Uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz puchary, które wręczyli Wicestarosta Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego, wraz z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.
Wygenerowano w sekund: 0.03
4,978,488 Unikalnych wizyt