Dzień Ziemi
Dodane przez Cichocka dnia Maj 13 2010 10:21:02
W czwartek 22 kwietnia odbyła się w naszym Ośrodku impreza z okazji Dnia Ziemi. Podczas spotkania zarówno dzieci jak i młodzież zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne przedstawiając scenkę proekologiczna.
Kolejną atrakcją był konkurs o tematyce ekologicznej, w którym brały udział zgłoszone wcześniej drużyny. Pierwsze miejsce zajęły dwa zespoły, reprezentanci klasy III gimnazjum ZET oraz klasy II ZSZ, na kolejnych miejscach znaleźli się reprezentanci klasy I gimnazjum, klasy VI szkoły podstawowej i klasy I SPdP.
Podczas imprezy ogłoszone zostały również wyniki konkursu plastycznego pt. "Woda w naszym życiu". Tematyka prac oczywiście musiała być związana z wodą i dotyczyć zanieczyszczania wody, przeciwdziałania zanieczyszczeniom, wypoczynku nad wodą, wykorzystania wody w życiu codziennym oraz oszczędzania wody.
Wyróżnienia indywidualne otrzymali:
- Angelika - klasa VI szkoły podstawowej
- Roksana - klasa VI szkoły podstawowej
- Magdalena - klasa II a gimnazjum ZET
- Malwina - klasa II a gimnazjum ZET
- Anna - klasa I gimnazjum ZET
- Łukasz - klasa I gimnazjum ZET
- Krzysztof - klasa II gimnazjum
- Klaudia - klasa II szkoły podstawowej
- Izabela - klasa III szkoły podstawowej
- Robert - klasa II szkoły podstawowej

Wyróżnienia grupowe otrzymały klasy:
- V-VI ZET Biedronki
- III SPdP
- III gimnazjum ZET
- I SPdP

Po rozdaniu dyplomów oraz słodkich upominków udaliśmy się przed budynek szkoły, gdzie uczniowie kończący szkołę posadzili drzewka, uczniowie najmłodszych klas posadzili kwiatki w donicach, natomiast uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy udali się na wycieczkę do oczyszczalni ścieków.