Nawigacja

PROJEKTY

Aby uzyskać więcej informacji o projektach realizowanych w naszej placówce, kliknij obrazek poniżej.

Wzory podań

Pliki ze wzorami podań o przyjęcie do szkół działających w SOSW znajdziecie w dziale Pliki do pobrania w kategorii Wzory podań i pism. Podanie należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu Ośrodka
UWAGA! Do otwarcia plików niezbędny jest dowolny, bezpłatny program do odczytywania plików w formacie pdf. Może to być np. Foxit Reader lub Adobe Reader (linki otwierają się w nowych oknach/zakładkach i prowadzą bezpośrednio do stron producentów, gdzie wystarczy kliknąć Download).

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Dyrekcja SOSW

Dyrektor:
Zofia Dajczak

Zastępca dyrektora:
Dorota Maciaszek

tel. 95 763 11 05
e-mail: sosw.strzelce@interia.pl

Kalendarz

« Kwiecień 2021 »
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Projekty realizowane w SOSW

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE STRZELECKO-DREZDENECKIM


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim”.

Projekt realizowany jest w formule partnerstwa z następującymi podmiotami:

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

- Syntea Spółka Akcyjna

- Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

- Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim

 

Cel projektu…

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z lokalnym rynkiem pracy w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: „Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego”.

 

Dla kogo…

Uczniowie i nauczyciele następujących szkół kształcenia zawodowego:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

 

Zakres wsparcia…

DORADZTWO ZAWODOWE…

Każdy uczeń weźmie udział w doradztwie, podczas którego przygotowany zostanie indywidualny plan działania.

 

KURSY I SZKOLENIA….

Wszystkie kursy zakończą się uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia lub uzyskaniem uprawnień państwowych po zdanym egzaminie.

W ramach projektu będą realizowane następujące kursy/szkolenia:

- Kurs kelner-barman

- Kurs cukiernika

- Kurs garmażera

 

PRAKTYKI I STAŻE…

Kolejną formą wsparcia w projekcie jest udział w praktykach i stażach zawodowych u  przedsiębiorców z terenu powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. Praktyki i staże zawodowe trwać będą 150 godzin i za udział w nich zostanie wypłacone stypendium stażowe w maksymalnej wysokości 1500,00 zł brutto.

 

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO…

W ramach projektu zostaną doposażone warsztaty i pracownie kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (pracownia gastronomiczna), w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj. oraz  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku.

 

Efekty…

- nabycie umiejętności i kwalifikacji przez minimum 100 uczniów biorących udział w działaniach ukierunkowanych na rozwijanie postaw innowacyjnych i kreatywnych

- poznanie zasad i warunków pracy przez minimum 240 uczniów uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców z lokalnego rynku

- uzyskanie kwalifikacji przez 16 nauczycieli uczestniczących w kursach i szkoleniach zawodowych oraz stażach i praktykach zawodowych

- zakup doposażenia tj. sprzętu i materiałów dydaktycznych do 3 szkół kształcenia zawodowego

- nawiązanie i realizacja programów współpracy z przedsiębiorstwami przez 2 szkoły kształcenia zawodowego

- powstanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich

- dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 2 szkół kształcenia zawodowego

- zakup programów komputerowych w ramach racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami w 1 szkole.

 

Wartość projektu… 7 314 007,34 zł, z których:

- wkład Funduszy Europejskich to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące 93,26%,

- środki Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego wniesione w postaci udostępnienia sal i pracowni szkoleniowych stanowią 6,74%.

 

Informacje o projekcie…

U koordynatorów szkolnych oraz w sekretariatach szkół

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich

ul. Kościuszki 28, 66-500 Strzelce Krajeńskie

2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich

ul. Al. Wolności 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko

  • oraz

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich

ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie

tel.: 95 783 66 78, e-mail: biuroprojektu.pzea@gmail.com

 
PROJEKTY OŚWIATOWO ZDROWOTNE I PROMOCJI ZDROWIA realizowane w SOSW pod patronatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku


"TRZYMAJ FORMĘ"

Koordynator: M. Broniarska, M. Kowal, A. Suchto, E. Roćko


Cele:

Edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wychowanków, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.


Adresaci: uczniowie szkoły


Realizatorzy: wychowawcy grup wychowawczych, nauczyciele wychowania fizycznego, pielęgniarka szkolna


Metody: pogadanki, gazetki ścienne, prezentacje multimedialne, konkursy czystości, odczytywanie zapisów na etykietach produktów żywnościowych, dyskusje, krzyżówki, gimnastyka poranna, specery, zajęcia pozalekcyjne, układanie jadłospisów, obliczanie BMI, pokazy


Efekty: Program jest atrakcyjny dla wychowanków. Ułatwia nabywanie podstawowych umiejętności dbania o zdrowie, wdraża do zdrowego trybu życia.
Profilaktyka HIV i AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową wramach Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Cele: Dostarczenie wiedzy o AIDS i o tym, jak zapobiegać HIV, wiedza na temat chorób wenerycznych

Metody: pogadanki, rozmowy indywidualne, projekcje fimowe

Adresaci: uczniowie szkoły

Realizatorzy: pielęgniarka szkolna, wychowawcy, pedagog, psycholog.
"ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE"

Cele: zmniejszenie zachorowań, inwalidztwa zdrowotnego i zgonów wynikających z palenia tytoniu

Metody: zajęcia warsztatowe, pogadanki, rozmowy indywidualne

Adresaci: uczniowie szkoły

Realizatorzy: wychowawcy, pielęgniarka szkolna, pedagog, psycholog.
Profilaktyka nowotworów - rak piersi, rak szyjki macicy

Cele: propagowanie profilaktyki raka piersi i szyjki macicy wśród dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych

Metody: projekcje filmowe, pogadanki, rozmowy indywidualne, zajęcia warsztatowe

Adresaci: uczniowie szkoły

Realizatorzy: pielęgniarka szkolna

Współpraca: położna, ginekolog

Zadania programu: uwrażliwienie na fakt istnienia problemu raka szyjki macicy i raka piersi, nauczenie metod samobadania piersi, wyrobienie nawyku samobadania piersi, poznanie zmienności piersi w cyklu i zmienności piersi wraz z wiekiem.
Projekt "Lubuska Szkoła Równych Szans - III edycja" realizowany był w SOSW w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2012 roku.Powiat Strzelecko - Drezdenecki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze od maja 2011 r. realizuje III edycję projektu „Lubuska Szkoła Równych Szans”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Partnerami w projekcie są: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze, Gmina Wschowa, Gmina Stare Kurowo, Gmina Zwierzyn, Gmina Drezdenko, Gmina Strzelce Krajeńskie i Powiat Strzelecko-Drezdenecki.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych, które organizowane są w blokach: matematyczno – przyrodniczych, humanistycznych, języków obcych i informatycznych. Uczniowie objęci są również opieką psychologa, pedagoga i logopedy oraz biorą udział w zajęciach sportowych, plastycznych i muzycznych. W ostatnich klasach Gimnazjum i SOSW realizują zajęcia w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery w tym doradztwo zawodowe. Dodatkowo w ramach projektu organizowane są wycieczki, jedno i kilkudniowe, w czasie których uczniowie poznają zabytki polskiej kultury, zwiedzają muzea, kina, teatry, poznają polskie miasta. W ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne i edukacyjne, dzięki którym nauka jest prowadzona w sposób atrakcyjny dla uczniów. W czasie wszystkich zajęć uczniowie mają zapewnione posiłki regeneracyjne.

Więcej informacji na temat projektu i osiągnięć uczniów biorących w nim udział można znaleźć na stronie:

http://www.lubuska-szkola.org

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.efs.gov.pl

www.efs.lubuskie.pl

 


Wygenerowano w sekund: 0.02
25,481,712 Unikalnych wizyt